Pliki do pobrania

Podręcznik dla wnioskodawców i realizatorów projektów Otwórz

Regulamin konkursu dotacyjnego Podlaski Inkubator Aktywności Społecznej Otwórz


Wzór wniosku o dofinansowanie - organizacja pozarządowa (wniosek A) Otwórz

Wzór wniosku o dofinansowanie - grupa nieformalna z patronem (wniosek B) Otwórz

Wzór wniosku o dofinansowanie - grupa nieformalna bez patrona (wniosek C) Otwórz


Lista powiatów, w których nie ma organizacji wspierającej Otwórz


Karta Oceny Formalnej Otwórz

Karta Oceny Merytorycznej Otwórz


Wzór umowy z młodą organizacją pozarządową Otwórz

Wzór umowy z grupą nieformalną z Patronem Otwórz

Wzór umowy z grupą nieformalną bez Patrona Otwórz


Oświadczenia członków grupy nieformalnej o funkcjach i powiązaniach Pobierz

Oświadczenie o wkładzie własnym osobowym Pobierz


Wzór umowy zlecenie Pobierz

Informacja osobowa zleceniobiorcy (wykonawcy) do celów podatkowych i ubezpieczenia społecznego Pobierz

Wzór umowy wolontariackiej (porozumienia wolontariackiego) Pobierz


Wzór druku zwrotu kosztów podróży Pobierz


Wzór listy obecności Pobierz


Wzór opisu dowodu księgowego Pobierz


Wzór naklejki na materiały trwałe Pobierz

Wzór wydruku naklejek na materiały trwałe Pobierz

 Wzór wydruku naklejek na materiały trwałe Pobierz


Logo Funduszu Inicjatyw Obywatelskich Otwórz

Logo Podlaskiego Inkubatora Aktywności Społecznej Otwórz

Logo Operatora - Ośrodka Wspierania Organizacji Pozarządowych Otwórz

Logotypy w dokumencie - wzór Pobierz