Generator wniosków

with Brak komentarzy

 

Wnioski składane są poprzez Generator ofert WITKAC

Można wejść tutaj https://www.witkac.pl

 

Po zarejestrowaniu i zalogowaniu należy wejść w zakładkę KONKURSY, wybrać Trwa nabór i  znaleźć konkurs Podlaski Inkubator Aktywności Społecznej runda II, lub przy Organizatorach konkursu poszukać i wybrać: Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych

Po wybraniu konkursu KLIKAMY w "DODAJ OFERTĘ"

Następnie należy zaznaczyć odpowiedni formularz:

a)Wniosek A –dla młodych organizacjipozarządowych, w tym grup samopomocowych działającychw formie organizacji pozarządowych,

b)Wniosek B –dla grup nieformalnych lub grups amopomocowych z Patronem,

c)Wniosek C –dla grupnieformalnych lub grup samopomocowych bez Patrona, składających wniosek samodzielnie.

 

W razie pojawiających się pytań prosimy o kontak pod numerem tel.: 85 675 21 58.

 

A poniżej podajemy instrukcję zalogowania do systemu Witkac. pl

  1. Po wejściu na stronę https://www.witkac.pl na ekranie pojawi się okno do logowania, a pod nim opcja „Zarejestruj się”. Kliknij opcję „Zarejestruj się”, a następnie wypełnij formularz, składający się z 5 kroków. W 5. kroku rejestracji naciśnij opcję „Wyślij formularz”.
  2. Po dokonaniu rejestracji potwierdź swój adres e-mail. System wyśle na wskazany przez Ciebie adres wiadomość e-mail, aby umożliwić Ci potwierdzenie konta.
  3. Tworząc nowe hasło, pamiętaj, aby zawierało ono co najmniej 8 znaków. Hasło powinno zawierać cyfry, litery i znak specjalny.Hasło powinno być łatwe do zapamiętania dla Ciebie, ale trudne do ustalenia dla innych osób. Zalecamy korzystanie z innego hasła niż te, których używasz do logowania się do innych kont, np. kont pocztowych,w celu zapewnienia bezpieczeństwa.
  4. Aby zakończyć procedurę rejestracji, musisz potwierdzić, że jesteś właścicielem adresu e-mail, który został użyty do utworzenia konta. Aby potwierdzić adres e-mail, otwórz link wiadomości e-mail otrzymanej po zarejestrowaniu się.Dzięki potwierdzeniu adresu e-mail WITKAC będzie wiedzieć, że wysyła informacje dotyczące konta pod właściwy adres.