Inspiracja z rundy II

with Brak komentarzy

„Jeśli twoja aktywność inspiruje innych do tego, by więcej marzyć, więcej się uczyć, więcej działać i stawać się kimś więcej, to jesteś liderem” (John Quincy Adams).

My więc przekazujemy pomysły na działania, które mogą Was zainspirować.

" Wycieczka szlakiem rękodzieła ludowego "organizator: Fundacja Krajowego Towarzystwa Autyzmu Oddział w Białymstoku „Wiem i Pomagam”

Działania:

Projekt został skierowany do dzieci i młodzieży ze spektrum autyzmu będących pod opieką Ośrodka Szkolno-Terapeutyczno-Opiekuńczego dla Dzieci i Młodzieży ze Spektrum Autyzmu w Białymstoku. Należy zauważyć, że dzieci z ASD (zaburzenia autystyczne) zazwyczaj nie korzystają z wycieczek organizowanych w szkołach oraz na otwartym rynku. Wynika to ze specyficznych potrzeb tej grupy, braku osób przygotowanych do opieki na dziećmi i młodzieżą z ASD oraz strachu do zabierania na standardowe wyjazdy tych osób. Powoduje to, że nie mają one także możliwości poznawać kultury kresowej i budowania tożsamości lokalnej. Uczestnicy wycieczki mieli okazję odwiedzić Centrum Rękodzieła Ludowego w Niemczynie.

„Ocalić od zapomnienia”,  organizator: Grupa nieformalna z Dobrzyniówki

Działania:

Warsztaty kulinarne. Warsztaty przeprowadziły członkinie Koła Gospodyń Wiejskich w Dobrzyniówce. Warsztaty odbywały się  w Klubie Osiedlowym "Krokus", odbyło się 6 takich spotkań. Warsztaty kulinarne zachęciły do wspólnego gotowania całe rodziny. Były wykonywane  tradycyjne potrawy z naszego regionu,  tak aby nie zostały zapomniane przez najmłodsze pokolenie. Udział w zajęciach wzięły dzieci, młodzież, dorośli oraz seniorzy. Dzieci i młodzież udokumentują przepisy w Mini Książce Kucharskiej, którą same stworzą i wydrukują.

„Doświadczamy świat  - ścieżka sensoryczna"organizator: Grupa nieformalna PS44

Działania:

Projekt polegał na zaprojektowaniu i przygotowaniu ścieżki sensorycznej przy przedszkolu. Wykonanie ścieżki odbyło się przy współpracy i zaangażowaniu rodziców, nauczycieli, ale przede wszystkim dzieci, które same wypełniały przestrzeń szyszkami, kamykami itp. Ścieżka z różnymi rodzajami nawierzchni działa pobudzająca zarówno na zmysł dotyku jak i dźwięku. W otoczeniu ścieżki zostaną także zasadzone kolorowe rośliny, które mają oddziaływać także na zmysł wzroku. W ramach zadania, aby zainspirować dzieci do poznawani świata poprzez zmysły, ale też rozbudzić wyobraźnię, w każdej grupie powstanie tymczasowa gra sensoryczna wykonana z różnych materiałów.

„Tu jest moje miejsce” organizator: Grupa nieformalna Nadbużanki

Działania:

  1. 3 Spotkania mające na celu rozpowszechnianie kultury kresowej, integracji i tworzenia więzi między uczestnikami projektu. Spotkanie I – fotografie z dawnych lat- Spotkanie II – spotkanie poetyckie -z wierszem. Spotkanie III – spotkanie muzyczne muzyka jak dawniej.
  2. Warsztaty tworzenia mebli z palet. Przygotowanie i wykonanie mebli z palet.
  3. Piknik integracyjny – międzypokoleniowy – „Piękni i młodzi”.

„Kresowe warsztaty”,  organizator: Grupa nieformalna Akademia Szycia

Działania:

Organizacja cyklu 4 spotkań warsztatowych szycia. Podczas zajęć uczestnicy wykorzystują tkaniny wydrukowane na specjalne potrzeby projektu tj. tkaniny z motywem lipskiej pisanki. Na zajęciach powstaną poduszki, torby, kosmetyczki, zabawki, itp. Produkty uszyte przez uczestników projektu pod opieką doświadczonego instruktora. Celami projektu są:  1. poznanie przez uczestników warsztatów tradycyjnego wzornictwa używanego od pokoleń na terenie Lipska na jajkach wielkanocnych, 2. wykorzystanie w innowacyjny sposób motywu kultury kresowej na produktach użytkowych, co wpłynie na jej upowszechnienie i promocję.