Biuro projektu

Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych

ul. Modlińska 6 lok. U3 15-066 Białystok

85 675 21 58

Katarzyna Łotowska - koordynatorka projektu

85 675 21 58

Ewa Jasińska - specjalistka ds. obsługi funduszu mikrodotacji

85 675 21 58

Krzysztof Leończuk - specjalista ds. obsługi funduszu mikrodotacji

85 675 21 58

Agnieszka Olender - specjalistka ds. obsługi funduszu mikrodotacji

85 675 21 58

Karolina Poczykowska - specjalistka ds. obsługi funduszu mikrodotacji

85 675 21 58

Katarzyna Potoniec - specjalistka ds. obsługi funduszu mikrodotacji

85 675 21 58

Barbara Szczerbińska - specjalistka ds. obsługi funduszu mikrodotacji

85 675 21 58