Biuro projektu

Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych

ul. Modlińska 6 lok. U3 15-066 Białystok

85 675 21 58

Anna Sędziak - koordynatorka projektu

85 675 21 58

Agnieszka Olender - specjalistka ds. obsługi funduszu mikrodotacji

85 675 21 58