o projekcie

Podlaski Inkubator Aktywności Społecznej

to projekt realizowany przez Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych w ramach Priorytetu 1 – Inicjatywy Lokalne Funduszu Inicjatyw Obywatelskich – edycja 2018.

Jego celem jest wzrost aktywności obywatelskiej i wzmocnienie potencjału III sektora w województwie podlaskim.

Zapraszamy grupy nieformalne i samopomocowe oraz młode organizacje pozarządowe do składania wniosków.

W ramach projektu przewidujemy trzy nabory wniosków, jeden nabór w 2018 roku i dwa nabory w 2019 roku.

Łączna kwota przeznaczona na realizację projektów w ramach mikrodotacji to 361 800 zł, w tym 211 050 zł w 2018 roku i 150 750 zł w 2019 roku.

Wysokość MIKRODOTACJI od 1500 do 5000 zł.