Prezentacja projektów cz. VI

with Brak komentarzy

Beztroska zabawa – szczególnie z rodzicem – jest najlepszą formą spędzania wolnego czasu przez dziecko i jest mu bardzo potrzebna. Ale nie tylko dziecku, nam - rodzicom również. W ramach Podlaskiego Inkubatora Aktywności Społecznej znalazły się inicjatywy, które w szczególny sposób zatroszczyły się o rodziców i ich kompetencje. Rodzice i nauczyciele w ramach projektów zostali przygotowani do jeszcze lepszego pełnienia swoich ról.

"Mogę pomóc swemu dziecku - rodzice - rodzicom "organizator: Fundacja Mali Wojownicy

Okres realizacji: 2018-09-25 do 2018-12-15

Działania:

 1. Kurs terapii ręki. Udział 8 osób - mam wcześniaków i dzieci z problemami okołoporodowym w certyfikowanym szkoleniu dotyczącym terapii ręki.
 2. Spotkania warsztatowe dla rodziców - wymiana doświadczeń, pomysły na pracę z dzieckiem w domu oraz przygotowanie prostych pomocy terapeutyczno - edukacyjnych: 1) Elementy terapii ręki w domu, 2) W drodze ku żłobkowi/ przedszkolu/ grupie rówieśniczej - prowadzone przez rodziców wcześniaków nauczycieli wychowania przedszkolnego. 3) zabawy sensoryczne w domu - prowadzone przez mamę wcześniaka z zaburzeniami SI - uczestniczkę szkolenia na temat tego typu zaburzeń, wspieraną przez terapeutę integracji sensorycznej.

Dzięki realizacji projektu uczestnicy - rodzice mogą pracować ze swoimi dziećmi w domu, dzięki czemu efekty terapii i rehabilitacji, w których na co dzień uczestniczą są wspierane, a dzieci mają większe szansę na harmonijny rozwój.

„Wolność dziecka zaczyna się w wolności rodzica”,  organizator: Stowarzyszenie Komitywa

Okres realizacji: 2018-09-25 do 2018-12-15

Działania:

 1. Warsztaty plastyczne: 12 godzin warsztatów prowadzonych przez animatora: ("Lepimy z masy solnej"- „Warsztaty recyklingowe. Tworzenie instrumentów", "Malowanki wydzieranki, wyklejanki", "Malowanie paluszkami"
 2. Warsztaty muzyczne: 12 godzin warsztatów prowadzonych przez trenera według metodty E. Gordona
 3. Warsztaty Wolności dla rodziców: Warsztaty były prowadzone przez psychologa, coacha i trenera umiejętności społecznych: tematyka: Jak rozumieć zachowanie dziecka w kontekście potrzeb i uczuć, Jak tłumaczyć a nie karać, Samodzielność dziecka, Moja droga rodzicielstwa. Warsztaty pozwoliły na zwiększenie kompetencji rodzicielskich oraz wspierały aktywną postawę rodziców.

Ogółem w projekcie uczestniczyło 40 rodziców i 35 dzieci

„Edukacja to relacja - narzędzia we współczesnej szkole”,  organizator: Fundacja Gra w Klasy

Okres realizacji: 2018-10-01 do 2018-12-15

Działania:

 1. Szkolenia: a) 3 szkolenia z Oceniania Kształtującego, b) 1 szkolenie z zakresu opieki nad dzieckiem z cukrzycą typu I, c) 4 szkolenia z Komunikacji empatycznej w szkole,
 2. Debata pt.: " Kształt polskiej szkoły 100 lat po odzyskaniu niepodległości". W debacie wzięło udział 40 osób. Podczas spotkania zaproszeni eksperci z Politechniki Białostockiej, SocLab, Uniwersytetu w Białymstoku, Podlaskiego Kuratorium Oświaty, Niepublicznej Szkole Podstawowej Mozaika w Białymstoku, Leśnej Szkoły Puszczyk wraz z członkami społeczności lokalnej złożonymi z rodziców, nauczycieli, wykładowców akademickich i wszystkich osób, którym edukacja jest bliska, poruszali zagadnienia związane z koniecznością wprowadzania zmian we współczesnej szkole uwzględniając potrzeby uczniów i zmieniającego się świata.
 3. 6 godzin Superwizji pracy nauczycieli przeprowadzona przez psychologa wychowawczego.

 „Jak wyrwać dzieci z sieci?”,  organizator: Między nami pokoleniami

Okres realizacji: 2018-09-25 do 2018-12-15

Działania:

 1. Spotkania grupowe z psychologiem. 10 dwugodzinnych spotkań w formie wykładów
  i warsztatów z psychologiem, które miały uświadomić rodziców o zagrożeniach jakie niesie ze sobą nadmierne przebywanie w wirtualnym świecie, o tym jak efektywnie dzieci mogą wykorzystywać komputer i Internet, jak zadbać o relacje w rodzinie, aby dzieci nie uciekały do sieci.
 2. Warsztaty z animatorami i wychowawcami przy obecności psychologa . Niektóre spotkania opierały się na zabawie samych dzieci, a niektóre na zabawie dzieci z rodzicami. Pokazane zostało jak można wspólnie spędzić czas, czym go wypełnić, aby nie tracić go na gry komputerowe.
 3. Spotkania ze specjalistami. Odbyło się spotkanie m.in. z osobą, która przeżyła II wojnę światową i opowiedziała swoją historię, z historykiem, który zabrał w ważne historycznie miejsce w Augustowie i opowiedział o nim. Na jedno ze spotkań zaproszony był cukiernik, przy którego obecności dzieci zrobiły wspólnie z rodzicami babeczki. Rodziny odwiedziły też pizzerię, w której wspólnie przygotowali pizzę.