Prezentacja projektów – część II

with Brak komentarzy

Kolejna odsłona projektów w ramach mikrodotacji.  Tym razem jest twórczo, kolorowo i edukacyjnie. Zapraszamy po inspirację.

"Polska nam najbliższa" organizator:  „Zaplecze kultury”

Okres realizacji: 2018-10-15 do 2018-11-30

Spotkanie 1: Wskazanie przez uczniów miejsc, ludzi, rzeczy, tradycji i obyczajów, wydarzeń, zabytków, dzieł plastycznych, literackich, muzycznych, symboli narodowych, bez których nie wyobrażają sobie Polski i przygotowanie na tej podstawie  szkiców.

Spotkanie 2: Twórcze działania plastyczne, rysunek jako przekaz ekspresyjnej treści plastycznej dotyczącej polskości. Każdy uczestnik przedstawił swoją historię. Z małych opowieści powstała opowieść wydawnicza. Pamiątką dla uczestników są także płócienne torby z przygotowaną cyfrową kopią prac uczestników.

Spotkanie 3: Wernisaż - wystawa prac powstałych w czasie warsztatów.

„Zagraj z nami w GO”  organizator: Białostocki Klub Go

Okres realizacji: 2018-09-25 do 2018-12-15

  1. 8 spotkań, podczas których do dyspozycji są nauczyciele i instruktorzy GO, którzy nauczą i pomogą w rozwoju umiejętności gry. GO jest strategiczną grą logiczną łączącą prostotę zasad (nauka od 4.-5. roku życia), z ogromnym skomplikowaniem w zaawansowanych stadiach gry. GO jest to gra rozwijająca cierpliwość, skupienie, planowanie kolejnych posunięć. GO nie dyskryminuje pod żadnym względem.
  2. Turniej GO dla wszystkich zainteresowanych. Odbędą się 4 gry na zasadach handicapowych w celu wyrównania szans gry osób na różnych poziomach. Równolegle odbędzie się turniej dla początkujących. Termin turnieju 15.12.2018, sala konferencyjna w Centrum Aktywności Społecznej przy ul. Św. Rocha w Białymstoku

"100 Uśmiechów na 100 lat Niepodległości Polski" organizator:  „Mocna grupa”

Okres realizacji: 2018-10-12 do 2018-12-14

10 młodych wolontariuszy, uczniów Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 w Białymstoku, odwiedza raz w tygodniu hospicjum, oferując profesjonalne usługi fryzjerskie. Słowa koordynatorki projektu najlepiej oddają ideę pomysłu „Osoby chore również mają prawo do estetycznego wyglądu, tym samym do poprawy jakości ich życia i lepszego samopoczucia. Sądzę, iż wzajemny kontakt, relacje przy usługach fryzjerskich, wspólnie spędzonym jubileuszu, będą impulsem do aktywności młodzieży i działania zespołowego, zwrócenia uwagi na potrzeby osób starszych oraz bardzo chorych. Mam nadzieję, że uświadomienie realnej potrzeby bycia ważnym, potrzebnym oraz odpowiedzialnym, poskutkuje chęcią niesienia dalszej pomocy.”

Jak mówić żeby dzieci słuchały i jak słuchać żeby chciały mówić -Program Szkoła dla Rodziców, babć i dziadków” organizator: organizator: Klubik Działkowca Flora-Art.

Okres realizacji: 2018-10-12 do 2018-12-14

  1. Program Szkoły dla Rodziców obejmujący 40 h zajęć kładzie nacisk na poznanie dynamiki relacji międzyludzkich, kształtowanie umiejętności komunikowania się i dialogowego traktowania dziecka. To kształtowanie postaw rodzicielskich opartych na miłości i akceptacji, szacunku do siebie, poszanowania innych oraz stawianie jasnych wymagań i granic. Mottem programu jest „Wychowywać to kochać i wymagać”.
  2. Nordic walking uczestników warsztatów jak też chętnych przedstawicieli społeczności lokalnej w różnym wieku - marsz na grób żołnierzy AK.
  3. Warsztat florystyczny- wykonanie wiązanek okolicznościowych na grób żołnierzy AK znajdujący się na terenie Stowarzyszenia Ogrodowego i na inne miejsca pamięci.

"Pisz piórem", organizator: Trójka kobiet aktywnych

Okres realizacji: 2018-10-01 do 2018-12-14

Organizacja 4 wykładów z kaligrafii dla każdej grupy: początkującej oraz zaawansowanej.  Kaligrafia jest sztuką starannego i estetycznego pisania, używana również do zdobienia artystycznego. Nauka kaligrafii ma głównie kształtować charakter oraz cierpliwość u człowieka. Projekt pod patronatem Związku Tatarów Rzeczypospolitej Polskiej, Oddział Bohoniki skierowany jest do młodzieży i osób starszych. Współorganizatorami projektu są: Biblioteka Publiczna w Sokółce, Uniwersytet Trzeciego Wieku w Sokółce oraz Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Sokółce.