Prezentacja projektów – część III

with Brak komentarzy

Naród, który przestaje śpiewać, przestaje istnieć – te słowa Oskara Kolberga oddają ideę prezentowanych projektów, w których głównym założeniem było wspólne śpiewnie. W większości inicjatywy dotyczyły pieśni patriotycznych w związku z obchodami 100 - lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości.

„Niepodległa łączy”, organizator: Orkiestra łączy pokolenia
Okres realizacji: 2018-09-25 do 2018-12-09
Działania:
1. 5 warsztatów w Ciechanowieckim Ośrodku Kultury i Sportu przygotowujących członków zespołu Orkiestry Dętej do koncertów.
2. Koncert „Niepodległa łączy”, który odbył się w sali widowiskowej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ciechanowcu. Tego wieczoru Orkiestra Dęta zagrała najpopularniejsze pieśni patriotyczne. Na scenie wystąpił też Zespół Pieśni i Tańca Ciechanowiec w choreografii Mirosława Szymańskiego oraz Ciechanowiecki Chór Seniora, Młodzieżowa Orkiestra Rozrywkowo-Folkowa i Zespół Wokalny Miasta Ciechanowiec. Pozostałe koncerty odbyły się w kościele w Rudce i podczas wieczornicy w Tymiankach-Buciach.

„Pieśni Naszych Przodków”,  organizator: Woskliknowienije

Okres realizacji: 2018-09-25 do 2018-11-18

Działania:

 1. 2 spotkania z orędownikami pieśni ludowej w Kleszczelach i Czeremsze oraz 16 spotkań warsztatowych z zakresu nauki śpiewu ludowego.
 2. II Wieczór Pieśni Paraliturgicznych ,,Pieśni Naszych Przodków. Koncert dla mieszkańców ziemi hajnowskiej, na którym zostały zaprezentowane ludowe pieśni nabożne w kaplicy cmentarnej p.w. Wszystkich Świętych w Hajnówce w dniu 1 listopada 2018r. Nabożne pieśni ludowe dotyczą tematyki religijnej, lecz nie są używane podczas nabożeństw cerkiewnych. Tworzone były przez osoby świeckie i wykonywane są podczas pielgrzymek, pogrzebów i spotkań rodzinnych. Tradycja wykonywania takich utworów jest głęboko zakorzeniona w kulturze lokalnej i dotychczas była przekazywana w formie ustnej z pokolenia na pokolenie.

„Niepodległa w duszy nam gra”,  organizator: Stowarzyszenie Kulturalno-Społeczne PRIMO

Okres realizacji: 2018-10-08 do 2018-12-15

Działania:

 1. 2-dniowe warsztaty wokalne. Zajęcia objęły: ćwiczenia emisyjne, ćwiczenia oddechowe, ćwiczenia dykcyjne, naukę melodii i tekstów pieśni patriotycznych.
 2. 2 Koncerty pieśni patriotycznych i pieśni polskich w wykonaniu Chóru PRIMO połączone ze wspólnym śpiewaniem. Koncerty odbyły się w Parafii p.w. Matki Boskiej Częstochowskiej w Żylinach oraz w Parafii Pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Wigrach. W celu wspólnego śpiewania pieśni chóru oraz osób zgromadzonych na koncertach zostały wydane miniśpiewniki z tekstami.

„Przegląd pieśni patriotycznych wśród zespołów senioralnych”,  organizator: Stowarzyszenie Seniorzy z Pasją HORYZONT

Okres realizacji: 2018-09-26 do 2018-12-10

Działania:

 1. Warsztaty wokalne: zorganizowano 5 spotkań dla  26 osobowego zespołu „Ocean Życia”
 2. Koncert – przegląd zespołów. Wystąpiło osiem zespołów senioralnych: My Piszanie, Oleckie Echo, Znaroku z Przerośli, Przeroślaki, Złota Jesień z UTW w Suwałkach, Pogodna Jesień z Krynek i z Stowarzyszenia Cantabile i Ocean Życia oraz zespół taneczny i Grzegorz Kucharzewski – sejneński bard. Zespoły senioralne spotkały się, by wspólnie przeżywać historię Polski, opisaną w pieśniach i piosenkach patriotycznych. Na koncert zaproszono dzieci z przedszkoli, młodzież ze szkół, aby w nich zaszczepić dawkę patriotyzmu. Dodatkową atrakcją był polonez wykonany przez nasz zespół taneczny.

„Łączy nas śpiew”,  organizator: Stowarzyszenie Przyjaciół Słomianki

Okres realizacji: 2018-09-26 do 2018-12-15

Działania:

 1. Warsztaty rozwoju. Warsztaty z motywacji i planowania strategicznego oraz warsztat dobrych praktyk skierowane do członków stowarzyszenia.
 2. Warsztaty muzyczne. 18 spotkań indywidualnych i grupowych z emisji głosu i śpiewu z instruktorem dla członków stowarzyszenia i zainteresowanych mieszkańców.
 3. Wieczernica "Śpiewamy Niepodległej Polsce". Wieczernica odbyła się 11 listopada. Uczestnicy warsztatów muzycznych poprowadzili koncert pieśni. Zestaw pieśni uwzględniający piosenki regionalne został wydany w formie broszury. Celem głównym  projektu było zwiększenie zaangażowania mieszkańców sołectwa Słomianka w życie społeczne.

Niepodległa w muzyce i słowie”,  organizator: Augustowianki

Okres realizacji: 2018-09-25 do 2018-11-30

Działania:

 1. 20 godz. warsztatów muzycznych - podczas zajęć uczestnicy przygotowali część wokalną spektaklu Pod okiem instruktora uczestnicy uczyli się świadomej pracy nad materiałem muzycznym i scenicznym. 20 godz. warsztatów teatralnych - zgłębianie sztuki aktorskiej: praca z tekstem (proza i wiersz) zadania aktorskie: dykcja, emisja głosu, improwizacja, rytmika świadomość ciała, plastykę ruchu scenicznego.
 2. Koncert. 29.11.2018r. odbył się koncert,  który poruszał wartości patriotyczne, kwestie narodowe, historyczne, a także wskaże poświęcenie wielu ludzi na rzecz odzyskania niepodległości. Przypomni o zaangażowaniu, oddaniu narodu polskiego w odzyskanie niepodległości.

"Gdzie słyszysz śpiew, tam idź..."organizator: Śpiewające Podlasie

Okres realizacji: 2018-09-25 do 2018-12-15

Działania:

 1. 30 godz. warsztatów wokalnych: oprócz ćwiczeń m.in. emisji głosu, przygotowanie dwóch utworów patriotycznych, które zostały zaprezentowane szerszej publiczności.
 2. Występ 11 listopada podczas corocznego "Ogniska Patriotyzmu" w Ciechanowcu. Projekt skierowany był do osób dorosłych - mieszkańców Gminy Ciechanowiec, którzy byli zainteresowani doskonaleniem umiejętności wokalnych.

 „Patriotyczne śpiewanie 2018 z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości”,  organizator: Aktywne Słoneczka

Okres realizacji: 2018-09-27 do 2018-12-06

Działania:

 1. Wspólne śpiewanie z zespołem ludowym, przygotowanie do bankietu.
 2. Biało-czerwony bankiet.
 3. Spotkanie mieszkańców - "Moja wieś to moja mała ojczyzna"

Projekt skierowany był do 30 mieszkańców wsi Niewiarowo, ale też do osób w wieku emerytalnym z terenu gminy Trzcianne. Celem projektu było głównie zintegrowanie środowiska wiejskiego oraz  pielęgnowanie polskości oraz rozwoju tożsamości lokalnej
i narodowej.