Prezentacja projektów – część IV

with Brak komentarzy

Dzisiaj zapraszamy do zainspirowania się pomysłami dotyczącymi promowania "swojego miejsca na ziemi". Opisane projekty w różnrodny sposób wykorzystują walory swoich dzielnic, miast. Znalazł się tu też jeden projekt dotyczący kampanii społecznej zachęcającej pójścia na wybory.

"Moja mała Ojczyzna" zamknięta w widokówceorganizator: Stowarzyszenie Sięgaj po więcej

Okres realizacji: 2018-09-25 do 2018-12-15

Działania:

 1. Spotkanie pt.: "Moja mała Ojczyzna" - spotkanie z lokalną historyczką, która opowiedziała o historii regionu, architekturze, dziedzictwie kulturowym oraz przedstawiła sylwetki "zasłużonych" mieszkańców (Stanisława Dworakowskiego i Stefani Karpowicz)
 2. Konkurs fotograficzny pt.: "Uchronić od zapomnienia...". Konkurs miał na celu promocję gminy. Wyłoniono po 3 zwycięzców z dwóch kategoriach: zabytek/architektura/dziedzictwo materialne oraz przyroda/społeczeństwo/kultura.
 3. Zwycięskie prace w konkursie zostały wydrukowane w postaci pocztówek, na których znalazł się zapis "Pozdrowienia w dniu Narodowego Święta Niepodległości" z możliwością dopisana własnych życzeń. Pocztówki zostały rozesłane do 100 różnych odbiorców (samorządów terytorialnych, organizacji pozarządowych, instytucji kultury itp.).

„Mission day Sokółka”,  organizator: Stowarzyszenie "Oczy Podlasia"

Okres realizacji: 2018-09-25 do 2018-11-10

Działania:

 1. Dnia 10 listopada 2018 roku odbyła się w Sokółce gra plenerowa o nazwie Mission Day Sokółka. Miasto odwiedziło w tym dniu ponad 300 turystów z Polski i z za granicy. Między innymi byli turyści z Chin, Grodna, Litwy, Białorusi, Wilna, Wiednia, Szczecina, Poznania, Warszawy, Kaliningradu. Co robili? W takim specjalnym dniu, gracze zwiedzają miasto za pomocą telefonu i specjalnej misji, którą można znaleźć w skanerze, aplikacji Ingress. Misje w Sokółce prowadziły po całym mieście, po wszystkich historycznych punktach, które miały dla niego znaczenie w przeciągu ostatnich 100 lat. Z okazji obchodów 100-lecia odzyskania niepodległości, powstała też specjalna misja z Józefem Piłsudskim. Każdy gość dostał stworzone na tę okoliczność karty kolekcjonerskie z Józefem Piłsudskim, Herbem Miasta i Sokołem. Ta mała inicjatywa okazała się dużą promocją dla Sokółki. Większość turystów była pod ogromnym wrażeniem tego co mogli zobaczyć.

100 morsów na 100-lecie Niepodległości”,  organizator: Ciechanowiec Morsy team

Okres realizacji: 2018-09-25 do 2018-11-25

Działania:

 1. Dnia 18 listopada odbyło się wspólne MORSOWANIE. Przybyło 109 osób z podlaskich klubów morsów. Wszyscy otrzymali pamiątkowe koszulki oraz medale pamiątkowe. Wydarzenie odbyło się na Plaży Miejskiej w Ciechanowcu nad rzeką Nurzec.  Przed wejściem odbyła się rozgrzewka, a po wyjściu każdy mógł skorzystać z ciepłego posiłku.

Celem projektu była integracja społeczności lokalnej poprzez promocję aktywnego i zdrowego spędzania czasu oraz podniesienie poziomu wiedzy z zakresu bezpiecznego morsowania. Drugim celem było także upamiętnienie bardzo ważnej rocznicy - odzyskania niepodległości.

 „SkorupArt”,  organizator: Skorupiaki

Okres realizacji: 2018-09-25 do 2018-12-15

Działania:

 1. Realizacja 3 wystaw fotograficznych. Zorganizowane zostały 3 wystawy fotograficzne. Na ścianie budynku prezentowanych było każdorazowo 11 fotografii + jedna plansza informacyjna. Fotografie z okresu do 1989 r. pochodziły od mieszkańców Skorup. Pierwsza wystawa została wyeksponowana w połowie października i była poświęcona dzieciom. Druga została odsłonięta 11 listopada i była poświęcona mieszkańcom Skorup walczącym o wolność Polski. Trzecia, poświęcona ozdobom świątecznym, zawisła 13 grudnia i będzie widoczna co najmniej do końca stycznia 2019.
 2. Realizacja 15 krótkich filmów z wywiadami z mieszkańcami. Wyprodukowanych zostało 15 filmów (2-5 min. każdy) z wywiadami z mieszkańcami Skorup, opowiadającymi o życiu dzielnicy i swoich losach. Filmy zostały opublikowane na portalu YouTube.

Kampania społeczna pn. Nie bądź struś - nie chowaj głowy w piasek - idź na wybory”,  organizator: Stowarzyszenie Sapere Aude

Okres realizacji: 2018-09-25 do 2018-12-15

Działania:

 1. Akcja promocyjna prowadzona była przy wykorzystaniu różnych form dotarcia: 1.gazeta papierowa (Gazeta Narew), 2. artykuł w mediach cyfrowych ( xlomza.pl, mylomza.pl, narew.info), 3. spot w radiu Nadzieja, 4. plakaty zawieszone na przystankach autobusowych, 5. reportaż z prawyborów na portalu my lomza, 6. banery na portalu 4lomza, 7. spot w kinie Millenium w Łomży.
 2. Prawybory w szkole ponadgimnazjalnej. Odbyły się one 18.10.2018r w Zespole Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących nr 6 w Łomży. Wzięło w nich udział 100 uczniów z klasy III liceum ogólnokształcącego oraz III i IV klasy technikum. Do organizacji imprezy zaangażowany został samorząd uczniowski. W ramach działania została przygotowana urna do głosowania i parawany.
 3. Kawiarenka Obywatelska pt. Przedsiębiorczość społeczna jako możliwość aktywizowania ludzi młodych, odbyła się 8.11.2018r w Spółdzielni Socjalnej Alexis w Łomży.

Celem projektu było zaangażowanie społeczności lokalnej do pójścia na wybory samorządowe 2018 r.

W rocznicę odzyskania niepodległości”,  organizator:  Stowarzyszenie DA SIĘ

Okres realizacji: 2018-10-01 do 2018-12-15

Działania:

 1. Lekcje żywej historii. Odbyło się 6 lekcji żywej historii w szkole podstawowej. Istotną kwestię odgrywało ukazywanie Łomży w czasie I Wojny Światowej.
 2. Konkurs plastyczno -literacki „Uczniowie o Niepodległości-pocztówka”. Konkurs polegał na wykonaniu pocztówki o tematyce niepodległościowej ( rysunek i krótki wierszyk/hasło). Wzięło w nim udział 60 osób. Celem konkursu było kształtowanie patriotyzmu w nawiązaniu do tradycji niepodległościowych Polaków, a także popularyzacja wiedzy o symbolach narodowych. Wyłonione zostały trzy nagrody główne oraz wyróżnienia. Osoby nagrodzone zostały zaproszone na spotkanie do UM Łomża z Panem Prezydentem Mariuszem Chrzanowskim celem uroczystego wręczenia nagród.
 3. Wystawa w Urzędzie Miejskim " Niepodległość w oczach uczniów". Po rozstrzygnięciu konkursu z nagrodzonych kartek została wykonana wystawa. Natomiast reszta z nich przekazana została dla Sybiraków i Kombatantów ziemi łomżyńskiej celem uczczenia ich zasług dla Polski.

"Nakręćmy niepodległość."organizator:  Młodzi Animatorzy

Okres realizacji: 2018-09-25 do 2018-12-07

Działania:

 1. Warsztaty testowe i warsztaty międzypokoleniowe w Galerii im. Sleńdzińskich w Białymstoku. 4 warsztaty kolaży wokół historii miasta.
 2. Warsztaty filmowe i sonda uliczna. Osoby odpowiadały na pytanie co robią dla swojego miasta i co oznacza słowo "patriotyzm". Każdy z ankietowanych otrzymał też specjalnie na tę okazję zrobione lusterka. Na odwrocie było napisane "Kto tworzy Białystok, odwróć i zobacz". Do filmu dodane są napisy dla niesłyszących.
 3. Sesja fotograficzna z pytaniem „co Ty robisz dla Białegostoku”. 7 bohaterów odpowiada na to pytanie: udostępniam kulturę, drukuję marzenia, przełamują bariery, opowiadam historię, włączam do tworzenia, zaczynam życie na swoim, wychowują młodzież.
 4. 3 listopada spotkanie podsumowujące z krótkim warsztatem przygotowującym do wystąpień publicznych.
 5. 24 listopada oficjalne podsumowanie projektu. Każda przybyła osoba mogła sobie zrobić zdjęcie z własnym hasłem, co robi dla Białegostoku. Finał został sfilmowany przez reporterów TVP3 Białystok. Sondę i zdjęcia można zobaczyć pod adresem https://www.facebook.com/galerianaplocie.bialystok/

 „Spotkania integracyjne dla cudzoziemców „Polska Zachęca””,  organizator: Fundacja Polza

Okres realizacji: 2018-10-01 do 2018-12-15

Działania:

 1. Cykl tematycznych spotkań́, który pomógł w integracji z nowym społeczeństwem i orientacji w realiach życia w Polsce. Było spotkanie integrujące uczestników, spotkania ze specjalistami oraz i wycieczka z przewodnikiem po Biał Specjaliści opowiadali o tym jak funkcjonuje polskie państwo – o prawach i zasadach, o programach, z których można korzystać́; kwestiach związanych z pobytem, legalizacją, formami wsparcia i innymi poradami niezbędnymi z punktu widzenia cudzoziemców. To było spotkanie się̨ różnych grup i środowisk, wymiana wzajemnych doświadczeń́ i dobrych praktyk. Na każdym integracyjnym spotkaniu uczestnicy mieli czas na prezentację siebie i przedstawienie tego czym się zajmują, bo cały czas przychodzili nowi uczestnicy. Wszystkie spotkania stacjonarne odbyły się w Centrum Aktywności Społecznej w Białymstoku. Projekt był skierowany do dorosłych imigrantów pochodzących z Białorusi, Ukrainy i Rosji, mieszkających w Białymstoku.