Prezentacja projektów – część V

with Brak komentarzy

W zdrowym ciele zdrowy duch. W ramach Podlaskiego Inkubatora Aktywności Społecznej podjęto wiele przedsięwzięć, które angażowały mieszkańców poprzez zajęcia ruchowe. Odbiorcami były kobiety, seniorzy, osoby niepełnosprawne czy młodzież, bo sport i aktywność społeczna nie stawia granic.

"Bezpiecznie w domu i na ulicy - Akademia Kobiet"organizator: "Razem dla Miastkowa"

Okres realizacji: 2018-09-25 do 2018-12-14

Działania:

 1. Zajęcia z samoobrony. 10 zajęć prowadzonych przez wykwalifikowanych trenerów.  Zakres m.in.: a) nauka technik atakowania, b) znajomość miejsc wrażliwych na ciele człowieka, c) naukę technik obrony przed sytuacjami zagrożenia, (ulica, winda, schody ,trudny teren), d) tematyka psychologicznych aspektów samoobrony, e) trening prewencji,  f) postawy i pozycje ciała w sytuacji zagrożenia, g) widzenie peryferyjne, h) wykorzystanie do obrony przedmiotów, które znajdują się w pobliżu, j) kształtowanie cech motorycznych niezbędnych w samoobronie takich jak: siła, szybkość, wytrzymałość, k) poprawa ogólnej sprawności fizycznej. Metodyka zajęć zaprojektowana była specjalnie dla kobiet.
 2. Zajęcia z pierwszej pomocy przedmedycznej. Zajęcia były prowadzone przez wykwalifikowanych trenerów Zakres m.in: a) resuscytacja krążeniowo-oddechowa, b) sposób postepowania przy utracie przytomności. c) zranienia, krwotoki, d) złamania i skręcenia, e) zatrucia, ugryzienia, ukąszenia, f) zadławienia i zakrztuszenia, g) oparzenia i odmrożenia, h) zawał, padaczka, udar. oraz podstawowe zasady pierwszej pomocy.
 3. Pokaz nabytych umiejętności podczas uroczystości 11 listopada.

W projekcie udział wzięło  14 kobiet mających pod opieką osoby małoletnie.

„Gramy dla Niepodległej”,  organizator: Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju i Promocji Gminy Szudziałowo

Okres realizacji: 2018-10-25 do 2018-11-20

Działania:

Mecz piłki nożnej pt.: "Gramy dla Niepodległej". Członkowie stowarzyszenia przeprowadzili nabór do drużyn piłkarskich. Zostały wykonane zaproszenia i dostarczone lokalnym władzom oraz lokalnym firmom. Mieszkańcy byli poinformowani o meczu za pośrednictwem rozwieszonych plakatów. Mecz został zorganizowany 11 listopada 2018 roku na boisku w Zubrzycy Wielkiej. W pierwszej kolejności został odśpiewany hymn narodowy przez wszystkich uczestników inicjatywy, który był głównym punktem programu. Następnie zostały rozegrane mecze pomiędzy trzema drużynami. Drużyny zagrały kolejno ze sobą. Wszystkie zespoły reprezentowały barwy biało czerwone. Podczas trwania meczu wolontariusze udostępniali przygotowany catering dla przybyłych gości. Po rozegranych meczach nastąpiło podliczenie zdobytych punktów przez poszczególne drużyny oraz nastąpiło uroczyste wręczenie pucharów przez Prezesa Stowarzyszenia dla zwycięskich zespołów.  Mecze pt.: "Gramy dla Niepodległej" będą odbywać się corocznie, tak aby każdego roku upamiętnić zwycięstwo Polski w walce o niepodległość.

„Spotkania piłkarskie oraz Turniej Piłki Nożnej w ramach obchodów 100-lecia Niepodległości Polski”,  organizator: Stowarzyszenie "Piłkarze" Rutek

Okres realizacji: 2018-10-02 do 2018-11-10

Działania:

 1. Spotkania Treningowe piłkarskie na hali sportowej w Rutkach-Kossakach. Odbyło się 12 spotkań treningowych. W zajęciach brało udział od 10 do 25 osób, a zajęcia trwały po dwie godziny.
 2. Turniej piłki nożnej w ramach 100 - lecia Niepodległości Polski. Projekt został zwieńczony turniejem w ramach obchodów 100-lecia Niepodległości Polski, w którym wzięło udział około 150 osób, wystąpiło 10 zespołów, zgłoszeń było 20.

W projekcie uczestniczyła grupa chłopców i mężczyzn w przedziale wiekowym ok 16-50 lat.  Dzięki realizacji projektu aktywnie spędzono wolny czas podczas długich jesiennych wieczorów. W rezultacie nastąpiło odciągniecie młodzieży od urządzeń multimedialnych komputerów, laptopów itd. oraz przyczyniło się do integracji młodzieży ze starszymi uczestnikami, którzy mają wspólną pasję jaką jest piłka nożna.

 „Taekwondo olimpijskie NA TAK - 11 listopada Pamiętamy!”,  organizator: Łomżyński Klub Taekwondo Olimpijskiego

Okres realizacji: 2018-09-25 do 2018-11-12

Działania:

 1. Trening "Ku sprawności seniorów". W działaniu wzięło udział 30 osób powyżej 60 r.ż. , które były podzielone na dwie grupy po 15 osób. Każda grupa miała 10 godzin treningu taekwondo w Klubie Seniora w Łomży. Trener pokazał i przećwiczył z uczestnikami podstawowe techniki wykorzystywane w sztuce walki. Atrakcją było wykorzystanie fitnessu w szkoleniu seniorów - w celu zwiększenia sprawności ruchowej.
 2. Wieczór z Niepodległą - pieśni patriotyczne i czytanie poezji . Wydarzenie odbyło się w " Domku Pastora". Na spotkaniu seniorzy śpiewali pieśni patriotyczne i czytali poezję niepodległą. Na zakończenie zaśpiewało stowarzyszenie Tabor (seniorzy).

Celami projektu był wzrost sprawności fizycznej i  pokazanie aktywnej formy spędzania wolnego czasu wśród seniorów oraz sama integracja środowiska seniorów.

 

„Rowerowy Rajd Niepodległościowy 2018”,  organizator: Stowarzyszanie Zwykłe "ESKAPADA"

Okres realizacji: 2018-10-01 do 2018-11-30

Działania:

Rajd rowerowy "Rajd Niepodległości 2018". 27 października 2018 r. zorganizowanowydarzenie w celu uczczenia setnej rocznicy uzyskania przez Polskę niepodległości. Impreza składała się dwóch części: Rowerowego Rajdu Niepodległości i Biesiady patriotycznej na terenie Domu Ludowego im. Pierwszego Marszałka Józefa Piłsudskiego w Sokolu. W imprezie wzięli udział członkowie Klubu Eskapada z Białegostoku oraz mieszkańcy Sokola i Gminy Michałowo. W wydarzeniu wzięło udział ponad 50 uczestników (23 osoby w rajdzie rowerowym). Uczestnikom rajdu rozdano biało-czerwone chorągiewki na rowery oraz mapki i krótkie informacje dot. rajdu. Ekipa TVP3 zrobiła kilka ujęć i wywiadów z uczestnikami. Z Sokola wyruszyła grupa rowerzystów pod kierownictwem doświadczonego rowerzysty i historyka. Zgodnie z zaplanowana trasą grupa rowerzystów dotarła do miejsca bitwy pod Waliłami. Tam pod pomnikiem poległych powstańców złożono wiązanki kwiatów, zapalono znicze i odśpiewano hymn państwowy. Na miejscu bitwy oraz w przerwach na odpoczynek przewodnik opowiadał o historii walk powstańczych na terenie Puszczy Knyszyńskiej. Trasa powrotna prowadziła przez Radunin. Biesiada.  Zgromadzonym rozdano śpiewniki patriotyczne i materiały dot. Sokola. Uczestnicy rajdu rowerowego otrzymali pamiątkowe dyplomy. Razem śpiewano pieśni wojskowe i patriotyczne, oraz ucztowano. Muzycznie wysoki poziom wykonania nadawała grupa osób z zespołu "Wniebogłosy" ze Stowarzyszenia "Dyliżans Kulturalny", śpiewom towarzyszył akompaniament gitary.

„Zdrowi i Aktywni Seniorzy w Niepodległej Polsce.”,  organizator:  Seniorki

Okres realizacji: 2018-10-23 do 2018-12-15

Działania:

 1. Wykłady dotyczące znaczenia udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej i rehabilitacji. Odbyły się dwa dwugodzinne wykłady. Pierwszy to prelekcja ratownika w zakresie udzielania pierwszej pomocy lekarskiej i zapoznanie się z „kopertą życia”. Drugi wykład był przeprowadzony przez rehabilitanta i dotyczył wpływu rehabilitacji i codziennych ćwiczeń na sprawność osób starszych. Fizykoterapeutka prowadząca zajęcia zaprezentowała ćwiczenia z zakresu ruchu osób starszych.
 2. Zajęcia na basenie. Osoby starsze brały udział w ćwiczeniach w wodzie z instruktorem oraz mogły pływać i ćwiczyć samodzielnie. Odbyło się 55 wejść na dwie godziny w pięcioosobowych grupach.
 3. Spotkanie z Kombatantami i śpiewanie patriotycznych pieśni. W trakcie spotkania zaproszeni goście opowiadali o własnych przeżyciach z czasu wojny. Uczestnicy spotkania chętnie dzielili się swoimi przeżyciami z minionych lat, następnie odbyło się wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych. Wszyscy otrzymali śpiewniki przygotowanie przez organizatorów,

Łącznie w projekcie uczestniczyło 79 osób z Bielska Podlaskeigo. Przeprowadzone wykłady i zajęcia przyniosły integrację osób starszych i pozwoliły na efektywne spędzanie czasu. Wykłady z ratownikiem medycznym i fizykoterapeutą podniosły świadomość uczestników na temat dbałości o własne zdrowie oraz umiejętności radzenia w trudnych sytuacjach zagrożenia życia innych.

"Zdrowi seniorzy"organizator:  Aktywni Seniorzy

Okres realizacji: 2018-10-01 do 2018-12-15

Działania:

 1. Spotkania otwarte - Przeprowadzono 4 spotkania otwarte, tematy: 1. Znaczenie diety - zasady prawidłowego żywienia, badanie składu ciała. 2. Jakość żywności - co wybierać. Jak czytać etykiety na produktach. 3. Zmiana nawyków żywieniowych, uzależnienia, izolacja, wycofanie społeczne. 4. Znaczenie aktywności fizycznej.
 2. Warsztaty kulinarne. 4 warsztaty kulinarne: prowadzący razem z uczestnikami przygotowywał potrawy zgodnie z zasadami zdrowego odżywiania, bez półproduktów. Tematyka: 1. Zdrowe gotowanie, bogactwo naszego regionu. 2. Wypieki - chleb na zakwasie 3. Zdrowe desery, bez cukru. 4. Kiszone warzywa, kulis -zakwas buraczany.
 3. Zajęcia - aktywność fizyczna. 1. Zajęcia z trenerem na świeżym powietrzu. Były to zajęcia nordic woking i zajęcia na siłowni zewnętrznej, spacery z ćwiczeniami, marszobieg itp. 2. Cykl zajęć ruchowych (gimnastyka) Te zajęcia to różne formy gimnastyki pod kierunkiem trenera.

Roztańczyć życie II”,  organizator: Fundacja JA i TY

Okres realizacji: 2018-09-25 do 2018-12-15

Działania: Podstawowym celem tego projektu była kontynuacja zajęć tanecznych grupy GWIAZDY oraz zaprojektowanie przedstawienia o tematyce związanej z 100 Rocznicą Obchodów Odzyskania Niepodległości. Powyższe założenia zostały osiągnięte, m. in. poprzez przeprowadzenie kilkutygodniowego cyklu zajęć tanecznych, które odbywały się dwa razy w tygodniu. Stała grupa liczyła 20 osób. Cała grupa została zaktywizowana ruchowo i tanecznie. Opracowany został układ choreograficznego związany z obchodami 100 rocznicy Odzyskania Niepodległości. Przeprowadzono również występ dla 50-ciu (pięćdziesięciu) więźniów odbywających karę pozbawienia wolności w Zakładzie Karnym w Grądach Woniecko. Dzięki realizacji projektu i kontynuacji zajęć tanecznych, jego uczestnicy pokonali swoje ograniczenia fizyczne, poprawiła się ich samoocena i wiara we własne możliwości. Pokazali, jak można czerpać radość z wspólnej zabawy i tańca.  Uczestnikami projektu była integracyjna grupa taneczna GWIAZDY, czyli osoby niepełnosprawne i członkowie ich rodzin i wolontariusze ( studenci i młodzież szkolna).

„My aktorki”,  organizator: Grupa teatralna samopomocowa WBREW

Okres realizacji: 2018-10-02 do 2018-12-15

Działania:

Praca nad przygotowaniem przedstawienia. Zajęcia teatralne odbywały się dwa razy w tygodniu w Centrum Aktywności Społecznej w Białymstoku. Każde z zajęć trwało 3 godziny ( 20 spotkań ). W projekcie wzięło udział 7 pań po 60 roku życia i jedna w wieku 40 lat. Zespół przygotowywał przedstawienie pt. „Kurza burza czyli jak wytrzymać z mężczyzną” którego pomysłodawczynią i reżyserką jest Ewa Jakubaszek. Zajęcia dzieliły się na dwie części .Pierwsza część to były ćwiczenia dykcyjne, ćwiczenia ruchowe i oddechowe, gry i zabawy sceniczne, tworzenie krótkich etiud scenicznych przez co panie znacznie poszerzyły wiedzę dotyczącą warsztatu aktorskiego. Druga część to praca nad przygotowaniem przedstawienia poprzez próby czytane, próby sceniczne poszczególnych fragmentów scenariusza. Zajęcia były również czasem ścisłej integracji członkiń zespołu, gdyż „doświadczenie jakie może dać teatr, pokazując siłę wspólnoty jest nie do zastąpienia przez żadne inne” A występując dla publiczności w przygotowywanym przedstawieniu, pokażemy, iż osoby po 60 roku życia dysponują dużym potencjałem i, że w każdym wieku można realizować nasze zainteresowania i aktywnie spędzić czas jednocześnie ucząc się nowych rzeczy.