Prezentacja projektów – część VII

with Brak komentarzy

Zapraszamy do zapoznania się z projektami, których odbiorcami są dzieci i młodzież.

"Niepodległość moją inspiracją "organizator: "Rodzice dzieciom"

Okres realizacji: 2018-10-01 do 2018-12-10

Działania:

 1. Reprezentacja dzieci Niepodległej. Warsztaty prowadzone przez przedstawiciela Instytutu Pamięci Narodowej, poświęcone Żołnierzom Wyklętym. Zaprojektowanie kalendarza przez uczestników, na rok szkolny 2018/2019. Wyjazd do Muzeum Powstania Warszawskiego. Złożenie kwiatów pod pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie. Odwiedzenie celi Rotmistrza Witolda Pileckiego w której przebywał patron szkoły. Zwiedzanie Pawilonu śmierci w Muzeum Żołnierzy Wyklętych.
 2. Kominek patriotyczny pod hasłem "100 rocznica odzyskania Niepodległości".
 3. Niepodległość moją inspiracją. Montaż słowno-muzyczny na tle patriotycznym.

„100 – lecie odzyskania niepodległości przez Polskę”,  organizator: Stowarzyszenie Zwykłe Tęcza

Okres realizacji: 2018-09-28 do 2018-12-15

Działania:

 1. Warsztaty teoretyczne z ekspertem, wprowadzające w temat odzyskania niepodległości przez Polskę i Litwę oraz warsztaty plastyczne z ekspertem, na których młodzież zaprojektowała prace konkursowe.
 2. Przynoszenie prac konkursowych do Biblioteki Publicznej w Sejnach i ocena prac konkursowych przez powołaną komisję.
 3. Warsztaty praktyczne, sprawdzające przygotowanie dzieci do akademii patriotycznej, ustalenie kolejności występów, a następnie uroczysta akademia patriotyczna, rozdanie nagród konkursowych i dyplomów.

„Hejt w Internecie, czyli co mi zrobisz jak Cię obrażę na Facebook’u - prelekcje dedykowane uczniom szkół podst. na terenie m. Wysokie Mazowieckie”,  organizator: Projekt KJB

Okres realizacji: 2018-09-25 do 2018-12-15

Działania:

 1. Przeprowadzenie 30 prelekcji na temat przemocy w Internecie. Projekt objął przeprowadzenie 30 prelekcji (każda po 45 minut) dotyczących przeciwdziałaniu przemocy w mediach społecznościowych dedykowanej uczniom klas IV-VIII szkół podstawowych na terenie miasta Wysokie Mazowieckie. Wszystkie prelekcje zostały przeprowadzone przez prawników. Umożliwiło to przekazanie pełnej i rzetelnej wiedzy w zakresie tego (i) czym jest hejt, (ii) jakie są konsekwencje prawne hejtu oraz (iii) gdzie szukać pomocy jeżeli padło się ofiarą hejtu.

W projekcie udział wzięło 36 klas (ok 720 osób).

 „Nasza Niepodległość w 100-lecie odzyskania niepodległości Polski”,  organizator: Fundacja X

Okres realizacji: 2018-10-05 do 2018-12-14

Działania:

 1. Warsztaty plastyczne. 26 i 27 października 2018r. odbyły się dwa spotkania – warsztaty dla społeczności lokalnej. Do dyspozycji uczestników były dwa tła kartonowe o wym. 2.50x5 m. na których można było wyrazić swoje odczucia związane z tematem projektu "Nasza Niepodległość..." za pomocą pędzli i farb. W trakcie trwania warsztatów tła były zawieszane na specjalnym stojaku do teł fotograficznych żeby zrobić zdjęcie uczestnika(ów) wraz z jego pracą.

W projekcie uczestniczyło 28 osób. Najmłodszy uczestnik miał 6 lat, najstarszy 73 lata, najliczniejsza grupa to nastolatkowie (15 - 18 lat) - 14 osób .

 1. Wernisaż prac w Galerii Obuch oraz wywieszenie trzech bannerów na ogrodzeniu Galerii Obuch.

„Przedsiębiorcze VLO - pomagamy innym i rozwijamy siebie”,  organizator: Przedsiębiorczy mentorzy z VLO

Okres realizacji: 2018-09-25 do 2018-12-15

Działania:

 1. Warsztaty z metody projektu i przedsiębiorczości społecznej. Zostały zrealizowane następujące zagadnienia: przedsiębiorczość społeczna; funkcjonowanie w społeczeństwie obywatelskim; ekonomia społeczna, idea metody projektu edukacyjnego i społecznego; możliwości finansowania działań projektowych; marketing i PR w przedsiębiorczości społecznej, analiza potrzeb, cele i rezultaty w projekcie; giełda pomysłów.
 2. Młodzieżowe mini projekty na rzecz społeczności lokalnej. Zostały napisane i zrealizowane 3 mini projekty: a) "Mój wielokulturowy Białystok" b) "Pasjonalnia - inne miejsce w szkole",
  c) "Świadomy - ja i inni"
 3. Uczniowie na rynku pracy - wizyty studyjne i staże zawodowe. W ramach działania 21 uczniów skorzystało z łącznie 30 godzin konsultacji z doradcą zawodowym. W ramach działania zorganizowano 10 wizyt studyjnych.

„Zgoda buduje”,  organizator:  nieZGODA

Okres realizacji: 2018-09-28 do 2018-12-15

Działania:

 1. Promocja projektu w środowisku szkolnym - odbyła się w ramach działań uczniów-wolontariuszy, którzy przygotowali materiały promocyjne, kolportowali je wśród społeczności VLO oraz zapoznawali uczniów z informacjami na temat projektu w punkcie informacyjnym.
 2. Szkolenia warsztatowe. Odbyły się 2 szkolenia dla 17 uczestników projektu "Komunikacja bez przemocy - NVC". Szkolenia warsztatowe "Mediacje rówieśnicze" - odbyło się 5 szkoleń z zakresy mediacji rówieśniczych. Uczestnicy projektu nabyli wiedzę z zakresu zasad i form mediacji rówieśniczych oraz odbyli treningi umiejętności mediacji w rozwiązywaniu konfliktów szkolnych.
 3. Powołanie Szkolnego Klubu Mediacji. 7 grudnia 2018r. powołano 7-osobowy Szkolny Klub Mediacji. Ustalono wstępne zasady działania klubu i powołano ciało zarządcze oraz nakreślono zasady uczestniczenia w klubie. Mediatorzy skupieni w klubie przeprowadzili 2 próbne mediacje rówieśnicze - 11 i 13 grudnia 2018r. , w czasie których zweryfikowali swoje kompetencje i umiejętności.

"Z osobami społecznie zaangażowanymi na 100-lecie niepodległości "organizator:  Nauczyciele uczniom

Okres realizacji: 2018-10-01 do 2018-11-30

Działania:

 1. Warsztaty artystyczne i informatyczne. Warsztaty wokalne- nauka pieśni legionowych, warsztaty taneczne - nauka kroku podstawowego poloneza,  warsztaty plastyczne -wykonanie 160 kotylionów na szkolne obchody 100- rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości i malowanie flag i godła przez najmłodszych i najmniej sprawnych uczestników projektu, warsztaty komputerowe- wykonanie 20 śpiewników pieśni legionowych, warsztaty krawieckie - szycie flagi państwowej.
 2. Zajęcia edukacyjne. Muzeum Wojska Polskiego w Białymstoku, wizyta pod pomnikiem marszałka J. Piłsudskiego,  zajęcia edukacyjne w Izbie Pamięci w gospodarstwie agroturystycznym w Sulimie, zajęcia edukacyjne szlakiem murali historycznych w Wiźnie. Góra Strękowa -Polskie Termopile. Lekcja historii o miejscach pamięci narodowej w Łomży Spacer szlakiem miejsc pamięci w Łomży. Nagranie filmu pod tytułem "Niepodległość trudne słowo". Szkolny Konkurs Wiedzy 100 lat niepodległości liczba uczniów:
 3. Uroczyste świętowanie 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości przez społeczność szkolną.

W działaniach projektowych wzięli udział uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi. W sumie uczestniczyło 93 uczniów Zespołu Szkół Specjalnych w Łomży