Prezentacja projektów z II rundy, cz. I

with Brak komentarzy

Pierwsza odsłona projektów realizowanych w ramach II rundy mikrodotacji. Różnorodne.Ciekawe. Angażujące. Inspirujące.

„Korowaj Agrarny”, organizator: Koło Gospodyń Wiejskich „Radziwiłłówka” w Radziwiłłówce

Okres realizacji: 2019-04-15 do 2019-06-30

Działania:

Wspólne pieczenie ciasta obrzędowego "Korowaja" - pokaz, udział mieszkańców i uczestników wydarzenia; Obrzęd "Korowaja Agrarnego" - pokaz w oparciu o lokalny przekaz przez najstarszych mieszkańców wsi, degustacja; Występy zaproszonych zespołów oraz wspólne śpiewy obrzędowych pieśni. Celem projektu jest Upowszechnić wiedzę na temat lokalnych obrzędów i tradycji. Zwiększyć udział mieszkańców przy wspólnym przedsięwzięciu.

„Hollywood Białystok, czyli filmowa tożsamość Podlasia. Pokaz filmu i warsztaty filmowe”, organizator: Stowarzyszenie Inicjatyw Twórczych Zofia

Okres realizacji: 2019-04-15 do 2019-09-30

Działania:

Przeprowadzenie  4 projekcji filmu pt. "Hollywood Białystok" w  szkołach średnich. Projekcje miały charakter otwarty. Film opowiada o amatorskiej scenie filmowej Białegostoku lat 90-tych.

Przeprowadzenie warsztatów filmowych po projekcji filmu. Ekspert  podzielił się  swoimi doświadczeniami, a następnie wspólne poszukiwano interesujących tematów na filmy. Uczestnicy warsztatów otrzymali i wypełnili  KARTY KONSTRUKCJI FILMU, która pomogła im zidentyfikować ich pomysły. Na koniec spotkania odbyła się dyskusja nad opisanymi w Kartach pomysłami, motywami, obrazami i dźwiękami.

„Zwiększenie bezpieczeństwa rowerzystów z Gminy Michałowo poprzez wykorzystanie idei wolontariatu”, organizator: Grupa Rowerowa Z Michałowa Oraz Terenu Podlasia

Okres realizacji: 2019-04-15 do 2019-06-09

Działania:

Rozstawienie stanowiska przy amfiteatrze miejskim w Michałowie. Przegląd techniczny rowerów. Sprawdzenie ciśnienia w oponach, stanu napędu i innych elementów roweru, regulacja przerzutek, wymiana linek i pancerzy, oczyszczanie tarcz hamulcowych. Wykonanie napraw na jakie pozwala posiadany sprzęt, informacja o stanie roweru , ewentualne zalecenie skorzystania z profesjonalnego serwisu i wskazanie części roweru do wymiany. Umieszczenie światełek i odblasków na rowerze. Rozdanie uczestnikom trwających w tym czasie "Dni Michałowa" pozostałych światełek rowerowych i opasek odblaskowych.

„Poznaj zwyczaje naszych przodków-warsztaty z dziedziny kultury i tradycji kresów”

organizator:  Koło Gospodyń Wiejskich w Sochoniach

Okres realizacji: 2019-05-01 do 2019-06-15

Działania:

Przeprowadzenie warsztatów z pieczenia chleba w piecu chlebowym kaflowym. Przeprowadzenie warsztatów z tradycyjnych wyrobów z mięsa. Przeprowadzenie warsztatów serowarskich. Przeprowadzenie warsztatów cukierniczych. Przeprowadzenie warsztatów muzycznych z nauką śpiewu przyśpiewek kresowych i pieśni. Łącznie przeprowadzonych zostało ponad 15 godz. warsztatów. Dzięki realizacji projektu uczestnicy mieli szansę  zapoznać się z  przepisami i sposobami  wytwarzania  tradycyjnych produktów oraz  był  to  czas integracji i zacieśniania  więzi między mieszkańcami Sochoń.

„Kolaż”

Organizator: Augustynki

Czas trwania projektu od 2019-05-01 do 2019-09-30

Działania:

W ramach projektu organizowane są:

Warsztat kolażu na temat ,, Augustów - moje miejsce".

Warsztat fotograficzny - wycieczka rowerowa z instruktorem -leśnikiem - fotografem przyrody. Temat: ,,Natura-Kultura"

Warsztat fotograficzny - zdjęcia miasta zgodnie z hasłem potkania ,, Stare-nowe" w odniesieniu do architektury Augustowa, jako miasta kresowego.

Warsztat fotograficzny. Temat warsztatów: ,,Augustów- ja -Ty- MY -portrety" (człowiek jako część natury i kultury).

Po zakończeniu cyklu warsztatów zorganizowany zostanie  wernisaż i wystawa prac w sali Miejskiego Domu Kultury, złożony z wybranych kolaży oraz fotografii wykonanych przez uczestników projektu.

„Rzeźba w owocach i warzywach- warsztaty twórcze.”

Organizator:  Koło Gospodyń Wiejskich Aktywna Wieś w Niewinie Borowym

Okres realizacji: 2019-05-01 do 2019-07-31

Działania:

W ramach projektu przeprowadzono 10 godzin warsztatów praktycznych rzeźbienia w owocach i warzywach ciekawą metodą carvingu. Carving to metoda dekoracji pochodząca z Dalekiego Wschodu. Panie pod okiem instruktorki poznawały sposoby wykonywania dekoracji z marchwi, porów, pomidorów, ogórka, kapusty pekińskiej, cebuli, rzodkiewki oraz wybranych owoców. Zajęcia te wpłynęły na wyobraźnię i  rozwinęły zdolności manualne. Podsumowanie projektu połączone zostało z organizacją Dnia Dziecka.