Uwaga! Szkolenie „Rachunkowość i finanse w NGO”

with Brak komentarzy

Jeśli chcecie poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności z zakresu zarządzania finansami w swojej organizacji zapraszamy Was do udziału w szkoleniu:  Rachunkowość  i finanse w NGO.

Poruszane zagadnienia to m.in.: Jak prowadzić dokumentację finansową? Jak zadbać
o sprawozdawczość w NGO? Jak dzielimy koszty w organizacji pozarządowej? Kiedy działalność odpłatna staje się działalnością gospodarczą? Jak prowadzić kasę w NGO?

 

Szkolenia kierowane są do przedstawicieli organizacji pozarządowych, Kół Gospodyń Wiejskich oraz grup nieformalnych.

 

Miejsce: Białystok, Centrum Aktywności Społecznej, ul. Św. Rocha 3

Termin: 18.06.2019r., w godzinach 10.00-15.00

 

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu prosimy o wypełnienie formularza na stronie:

 

http://bit.ly/rejestracja_rachunkowosc_NGO

 

Osobą do kontaktu z ramienia OWOP jest Marta Mazurczyk, tel. 85 675 21 58.